Szpilki po godzinach

 1. »
 2. Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SZPILKI PO GODZINACH ORAZ KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

ALICJA ORTHWEIN SZPILKI PO GODZINACH

 

I. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Zasady korzystania

1.1. Zasady oraz warunki korzystania z tej strony internetowej i każdej innej strony internetowej zarządzanej przez Alicję Orthwein prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein (zwana dalej „Strony”), powinny zostać przeczytane zanim zaczniesz z nich korzystać.

1.2. Zasady te odnoszą się do wszystkich wizyt Użytkownika oraz korzystania przez Użytkownika z zawartości Stron, jak również do informacji oraz usług (dalej „Zawartość”) udostępnianych poprzez strony internetowe.

1.3. Uzyskanie dostępu a także korzystanie ze Strony oznacza automatycznie wyrażenie zgody na zasady i warunki w ich pełnym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik nie akceptujesz zasad i warunków korzystania ze Strony powinien zamknąć tę stronę i nie korzystać więcej z jej zawartości.

2. Zastrzeżenia prawne

2.1. Zastrzeżenia prawne

a. Właścicielem i operatorem niniejszej Strony internetowej jest Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein z siedzibą przy ulicy Bogusławskiego 19 m 102, 0-923 Warszawa, NIP: 522 280 00 34, REGON: 146699047 b. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

b. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

c. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieścisłości. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  nie gwarantuje całkowitej poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje tam umieszczone.

d. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkody.

2.2. Wszelkie prawa zastrzeżone

W braku innego zastrzeżenia, wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej Strony posiada Alicja Orthwein Szpilki po godzinach. Żadne materiały, oprócz materiałów określonych jako materiały do pobrania, zamieszczone na niniejszej Stronie nie mogą być powielane, lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia Alicji Otrhwein prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein. Treści zawarte w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Alicji Orthwein prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein .

© Copyright by Alicja Orthwein Szpilki po godzinach

3. Znaki handlowe

3.1. Wszystkie znaki handlowe Alicja Orthwein Szpilki po godzinach używane na Stronie są zarejestrowanymi nazwami i znakami towarowymi.

3.2. Kopiowanie treści znajdującej się na stronie internetowej, w szczególności także znaków towarowych, bez wcześniejszej zgody Alicji Orhwein prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  jest całkowicie zabroniona.

4. Linki do innych stron

4.1. Na Stronie zostały umieszczone odesłania/linki do stron naszych zewnętrznych partnerów, które nie podlegają kontroli przez Alicję Orthwein prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein .

4.2. Linki do stron zewnętrznych umieszczone są ponieważ dają możliwość zakupu biletu na event, rezerwacji miejsca na szkoleniach bądź warsztatach, mogą odpowiadać zainteresowaniom Użytkownika lub promują partnerów Alicji Orthwein prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein .

4.3. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  po godzinach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zmiany wprowadzane na stronach zewnętrznych.

5. Niepoprawne korzystanie z serwisu

5.1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Strony bądź jej fragmentów do przekazywania jakichkolwiek informacji, które mogą być nielegalne, obraźliwe, dyskryminujące, stanowiące groźbę, używające wulgaryzmów, będące nielegalne jak np. zachęcające do popełnienia przestępstwa, łamiące prawo lub namawiające do łamania prawa.

5.2. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  nie będzie akceptować żadnych sytuacji związanych z niepożądanym korzystaniem ze Strony.

5.3. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  wedle własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, może dokonywać przeglądu zamieszczanych materiałów, usuwać je lub blokować.

6. Użytkownik może za pośrednictwem strony

6.1. Odwiedzić każdą część strony internetowej.

6.2. Wydrukować dowolną lub wszystkie strony na własny użytek.

6.3. Zarejestrować się w odpowiedniej zakładce i dodawać swoje opinie za pośrednictwem blog i/lub forum.

6.4. Zakupić bilety na wydarzenie organizowane przez Alicja Orthwein Szpilki po godzinach.

6.5. Obejrzeć relacje z ostatnich spotkań.

6.6. Brać udział w organizowanych konkursach zgodnie z regulaminem konkursu.

7. Użytkownik nie może

7.1. Kopiować, dystrybuować, zmieniać lub wprowadzać modyfikacje bądź jakikolwiek sposób wykorzystywać materiały zawarte na tej stronie za wyjątkiem sytuacji określonych powyżej.

7.2. Usuwać zawiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub jakichkolwiek materiałach skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej.

7.3. Umieszczać linków do niniejszej Strony.

8. Zmiany na stronie / w funkcjonowaniu strony

8.1. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  może zmienić format i treść niniejszej strony w dowolnym momencie.

8.2. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  zastrzega sobie prawo wycofania dostępu do niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie i bez poprzedniego powiadomienia.

8.3. Alicja Orthwein prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein  może zawiesić funkcjonowanie Strony internetowej w celach konserwacyjnych lub serwisowych, w celu aktualizacji treści lub z dowolnego innego powodu.


II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia, Usługi Dostępu oraz warunki sprzedaży Treści Cyfrowych (zdefiniowanych poniżej) przez Alicję Orthwein prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein z siedzibą przy ulicy Bogusławskiego 19 m. 102, 0-923 Warszawa, NIP: 522 280 00 34, REGON: 146699047 (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców (zdefiniowanych poniżej).

§2

Definicje

 1. Cena” – oznacza cenę, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Usługę
 2. Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
 3. Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku: info@szpilkipogodzinach.pl
 4. „Formularz Kontaktowy”– oznacza interaktywną usługę elektroniczną umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia Usług, Szkoleń, Usługi Dostępu (Kursu), Produktów lub Treści Cyfrowych,
 5. Formularz Zamówienia” oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonuje zamówienia Usługi Dostępu (Kursu) lub nabycia Treści Cyfrowych
 6. Karta” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Kursowi (Usłudze Dostępu) lub danej Treści Cyfrowej , zawierającą szczegółowe informacje o danym Kurie lub Treści Cyfrowej, w tym o tematyce, zakresie i wysokości Wynagrodzenia
 7. Konsument” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
 8. Koszyk” – oznacza specyfikację Kursów (Usług Dostępu) lub Treści Cyfrowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie
 9. Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,
 10. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,
 11. Program” – oznacza cykl Kursów składających się z modułów określonych w Karcie dedykowanej dla danego Programu,
 12. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,
 13. Sklep” – oznacza serwis internetowy pod adresem szpilkipogodzinach.pl , za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Usługobiorcą Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowę Sprzedaży,
 14. Treści Cyfrowe” – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym w szczególności e-booki oraz audiobooki, które Usługobiorca może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży dokonaniu płatności Ceny
 15. Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Dostępu (Kursu) lub nabyć Treść Cyfrową,
 16. Usługi” – oznacza usługi edukacyjne, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca w ramach Kursu,
 17. Usługa Dostępu”- oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika polegającą za zapewnieniu Uczestnikowi za pośrednictwem Sklepu dostępu do zamówionego Kursu lub Programu,
 18. Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, oraz Usługę Dostępu
 19. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu” – oznacza umowę o świadczenie Usługi Dostępu zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie świadczenie Usługi Dostępu czyli uzyskania dostępu do wybranego Kursu,
 20. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu,
 21. Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Treści Cyfrowych (z wyłączeniem Kursów),
 22. Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy od Uczestnika za świadczenie na rzecz Uczestnika Usługi Dostępu, szczegółowo określone dla danego Kursu w Karcie im dedykowanej,
 23. Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza Rejestracji na Usługę Dostępu mające na celu zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Formularza Sprzedaży mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

§3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu o Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem szpilkipogodzinach.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik jak również zostanie doręczony Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży w załączeniu do Potwierdzenia.
 3. Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, jak również Umowy Sprzedaży.
 4. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 5. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Uczestników bezpłatnie, za wyjątkiem Usługi Dostępu, która jest świadczona za Wynagrodzeniem.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług, Usługi Dostępu, lub Usług Elektronicznych lub zmawiania Treści Cyfrowych.
 7. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek z włączoną opcją „cookies” a także obsługującą javascript: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera
 8. Uczestnikom zabrania się: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także  w  sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, korzystania z Usług Elektronicznych, z Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Uczestników.
 9. Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3b Regulaminu.
 10. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 11. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 12. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Sklepu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów.
 13. Informacje dotyczące Kursów lub Treści Cyfrowych zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia odpowiednio Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

§4

Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Uczestnik może składać Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej niezbędne jest: dodanie wybranego Kursu lub Treści Cyfrowej do Koszyka, wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności, akceptacja Regulaminu, akceptacja polityki prywatności, aktywacja przycisku „Zamawiam i Płacę”
 3. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.
 4. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu jest umową zawartą na czas określony, wskazany w Karcie dedykowanej danej Usłudze Dostępu (Kursowi) i wygasa z chwilą upływu powołanego czasu.
 5. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Kursów (Usług Dostępu) lub Treści Cyfrowych) i łączne Wynagrodzenie oraz Cenę wybrany sposób płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, a także wystawioną przez Uczestnika fakturę.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc w Programie lub chwilowego braku dostępności Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.
 7. Jeśli Uczestnik przed otrzymaniem informacji o której mowa w ust. 6 powyżej dokona płatności odpowiednio Wynagrodzenia (w przypadku Kursu lub Programu) lub Ceny (w przypadku Treści Cyfrowej) Usługodawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.
 8. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Usługodawcy informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówiony przez Uczestnika, Kurs, Program, Produkt lub Treść Cyfrowa stanie się dostępna) Usługodawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

§5

Wynagrodzenie i Cena

 1. Wynagrodzenie za daną Usługę Dostępu (dany Kurs) jest każdorazowo określane w Karcie zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki i jest podane w złotych polskich. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia wybranych przez siebie Programów lub Kursów bezpłatnie w celach promocyjnych, co będzie wynika z Karty dedykowanej dla danego Programu lub Kursu.
 2. Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie. Cena zawiera podatki i jest podana w złotych polskich.
 3. Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:
 • przelew bankowy na wskazane konto bankowe,
 • przelew przez system t.pay zintegrowany ze Sklepem,
 • płatności kartami płatniczymi poprzez system t.pay za pośrednictwem Sklepu
 1. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Usługę Dostępu lub Treść Cyfrową w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia.

§6

Sposób i termin realizacji Usługi Dostępu

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Dostępu (udzieli Uczestnikowi dostępu do Kursu) niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
 2. Usługodawca będzie świadczyć Usługę Dostępu przez okres wynikający z Karty dedykowanej wybranemu przez Uczestnika Kursowi.
 3. W terminie 3 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji Usługodawca prześle Uczestnikowi za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w Formularzu Zamówienia login oraz hasło dostępu umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z Usługi Dostępu. Uczestnikowi zabrania się ujawnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody.

§7

Sposób i termin dostawy Treści Cyfrowej

 1. Realizacja Zamówienia Treści Cyfrowej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę pozytywnej autoryzacji poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierającej instrukcję pobrania Treści Cyfrowej.
 2. Sklep oraz Treści Cyfrowe jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 3. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć oraz Treści Cyfrowych) zamieszczonych w Sklepie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej, bez prawa do sublicencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na następującym polu eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści cyfrowych – utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową.

§8

Reklamacja

 1. Reklamacja Usługi Dostępu, Kursów, Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych może zostać złożona przez Uczestnika w przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika, a także jego dane.
 3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

§9

Odstąpienie

 1. Uczestnik, który zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Uczestnika w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.
 3. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizował Usługę Dostępu, a przed jego realizacją poinformował Uczestnika, że Uczestnik po realizacji Usługi Dostępu utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie  Usługi Dostępu.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik w celu zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia.

§10

Odpowiedzialność i Rękojmia

 1. Usługodawca i Uczestnik niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Kursów oraz Treści Cyfrowych.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.
 3. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§11

Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów portalu przetwarzane są przez Alicję Orthwein prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein z siedzibą przy ulicy Bogusławskiego 19 m. 102, 0-923 Warszawa, NIP: 522 280 00 34, REGON: 146699047 
 3. Zbierane dane są wykorzystywane przez właściciela Portalu do optymalizacji działalności oraz prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Portalu może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować Pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 5. Jeśli Klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych usługach oferowanych przez Portal.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel Portalu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: info@szpilkipogodzinach.pl. 
 10. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery właściciela Portalu.
 11. Właściciel Portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Właściciel Portalu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Portalu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

§12

Usługi Elektroniczne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia Usługi Elektroniczne świadczone są cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Usługodawcy.
 3. Usługa Formularz Zamówienia polega na złożeniu Uczestnikowi Zamówienia za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie.
 4. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Uczestnika do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Uczestnika z Usług Elektronicznych.

§13

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 2. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 4. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą lub Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§15

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.
 2. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[miejscowość i data][imię i nazwisko oraz adres Uczestnika]

[nazwa]

Alicja Orthwein

telefon: [*][*]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Uczestnika] informuję o moim odstąpieniu od [nazwa umowy] zawartej pomiędzy mną, a Usługodawcą w dniu [data].

                                            

podpis